Прeпoрукa мeрa зa унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмa у рoмским нaсeљимa

датум: 21.4.2020. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, председница

11000 БЕОГРАД
Немањина 11

 

Поштована госпођо Брнабић,

 

Поверенику за заштиту равноправности обратила се дописом Стална Конференција Ромских удружења грађана- ЛИГА РОМА, указујући на озбиљне проблеме са којима се суочавају припадници ромске националне мањине, након проглашења пандемије COVID-19 вируса. Наиме, у свом допису најпре указују на недостатак пијаће воде „за око 5.000 ромских породица, т.ј. око 25.000 људи (податак из Пописа становништва 2011. године)“, и апелују на хитно предузимање мера у циљу обезбеђивања услова „да Роми становници тих насеља, имају потпуни приступ чистој води као део државних мера на пандемију COVID -19“. Такође, у допису је између осталог истакнуто и да је мерама за сузбијање ширења COVID-19 вируса, које држава предузима у циљу заштите грађана, неопходно обухватити и припаднике ромске националне мањине који живе у ромским насељима, кроз обезбеђивање присуства представника ромских удружења на састанцима локалних штабова за ванредне ситуације. У допису указују и да је „крајње неодговорно и опасно да се игнорантски понашају људи из Министарства здравља у време пандемије“. Наиме, у допису је наведено да Министарство здравља није одговорило на допис који је упутила ЛИГА РОМА „распуштања 120 здравствених медијаторки, без икакве одговорности за  здравствено-безбедносне ризике по Роме у време ванредног стања“, и сматрају да су на овај начин угрожени животи људи и да је читаво друштво доведено у стање опште опасности.

Усвајањем Одлуке о проглашењу ванредног стања[1] и Уредбе о мерама за време ванредног стања[2] Република Србија у овим тренуцима води борбу на сузбијању ширења COVID-19 вируса и заштите свих својих грађана.

Након проглашења пандемије усвојено је и Упутство о мерама превенције и мерама заштите за корона вирус – COVID-19, чији су саставни део инструкције, препоруке и савети који се односе на мере заштите, мере превенције, као и обавезе послодаваца и запослених у вези са спречавањем ширења заразе COVID-19 вирусом. Наведеним актима прописано је да је основни предуслов за избегавање настанка инфлуенце и ширења болести одржавање хигијене руку и респираторног тракта чишћењем сапуном и водом, односно средством за суво прање на бази алкохола.

Повереник је анализирао веома тешку ситуацију у којој су се након проглашења пандемије нашли припадници ромске националне мањине који живе у нехигијенским насељима, без обзира да ли су становници подстандардних или неформалних насеља, јер немају адекватан приступ води за пиће, комуналној инфраструктури (канализација, снабдевање електричном енергијом, итд.) и живе у стамбеним јединицама које су лошег структуралног квалитета и које карактерише пренасељеност у смислу просечне густине становника по јединици површине. Имајући у виду да је основни предуслов за сузбијање ширења COVID-19 вируса одржавање хигијене руку и респираторног тракта, као и да су особе које не поштују наведене препоруке у далеко већем ризику од заразе овим вирусом, на шта нас свакодневно упозоравају сви релевантни домаћи и међународни експерти, припадници ромске националне мањине који немају адекватан приступ води, посебно су угрожени због услова у којима живе и потенцијално могу представљати опасност од ширења COVID-19 вируса. Стога је значај поштовања Резолуције УН којом су приступ чистој води и санација вода означени као људско право, посебно у временима када се суочавамо са пандемијом на глобалном нивоу, један од значајних предуслова за сузбијање ширења овог вируса.

Сагласно наведеном, Повереник предлаже да као једну од мера сузбијања ширења COVID-19 вируса Влада предвиди обавезу да се на локалном нивоу становницима ових насеља обезбедио потпуни приступ чистој води, постављањем цистерни, пластичних резервоара, бидона и слично.

Такође, у погледу захтева који се односи на обезбеђивања присуства представника ромских удружења на састанцима локалних штабова за ванредне ситуације, на које је ЛИГА РОМА указала у свом допису, Повереник је мишљења да је њихово непосредно учешће приликом креирања конкретних мера које се у циљу сузбијања ширења овог вируса предузимају на локалном нивоу од великог значаја за читаву локалну заједницу, будући да управо представници ромских удружења живе у истим условима у којима живе и представници ромске националне мањине и на најбољи начин могу сагледати конкретне мере које је у циљу њихове заштите неопходно предузети.

Стога Повереник сматра да је важно да је Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило допис јединицама локалне самоуправе у којем је између осталог препоручено да градски/општински органи у свој рад укључе и координатора за ромска питања и тиме пруже додатну подршку рањивим групама становништва на својој територији.

Анализирајући проблем који се односи на престанак рада 120 здравствених медијаторки, на који је у допису такође указано, Повереник истиче да је улога коју имају здравствене медијаторке од 2008. године, када су уведене у здравствени систем Републике Србије, пре свега у унапређењу здравља и здравствене заштите ове рањиве групе становништва, која је изложена повећаном ризику обољевања, велика.

Сагласно наведеном наставак њиховог рада који се осим вођења евиденције о здравственом стању житеља неформалних насеља, пре свега састоји у подизању свести о значају хигијенских навика и њиховој едукацији о сузбијању ширења COVID-19 вируса, морао би бити један од приоритета.

Стога Повереник предлаже да Кризни штаб на чијем сте челу размотри могућност за поновно успостављање рада здравствених медијаторки, пре свега са ромским породицама које живе у нехигијенским насељима, јер је њихов рад са овим породицима од кључног значаја за смањења ризика од обољевања ове посебно рањиве категорије становништва, као и за спречавање уласка вируса у ова насеља, што представља један од приоритета заједничке борбе коју водимо на сузбијању ширења COVID-19 вируса и заштите свих грађана.

Такође, наглашавамо да и пракса Повереника, али и бројна релевантна истраживања указују да су Роми једна од најчешће дискриминисаних група становника, која је у највећем ризику од социјалне искључености и сиромаштва.

Повереник за заштиту равноправности ће у складу са надлежностима утврђеним Законом о забрани дискриминације наставити да прати стање и континуирано указује на теже проблеме са којима се суочавају и поводом којих нам се обраћају најугроженије категорије грађана, а које је потребно узети у обзир и размотрити приликом креирања различитих мера у циљу сузбијања ширења COVID-19 вируса.

Уз подршку напорима које у овом тренутку предузимају Влада и Председник Републике Србије у циљу сузбијања ширења ЦОВИД-19 вируса, Повереник своје капацитете, уз организацију рада на начин предвиђен Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, ставља на располагања свим грађанима и грађанкама у циљу заштите права и давања потребних информација и обавештења у условима ванредног стања.

 

С поштовањем,

[1] „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 29/20

[2] „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20 и 53/20

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconПрeпoрукa мeрa зa унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмa у рoмским нaсeљимaDownload


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top