Пoчeтaк oбукa o прeпoзнaвaњу и спрeчaвaњу случajeвa дискриминaциje у рaду oргaнa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe

У Београду је организована прва обука за представнике и представнице локалних самоуправа под називом „Заштита од дискриминације – препознавање и спречавање случајева дискриминације у раду органа јединица локалне самоуправе“, коју су организовали Повереник за заштиту равноправности и Mинистарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.
Учесницима и учесницама су се обратили државни секретар Иван Бошњак, помоћница поверенице за заштиту равноправности Татјана Јокановић и генерални секретар Сталне конференције градова и општина Ђорђе Станичић, док су радионицу, поред помоћнице поверенице, водиле Емила Спасојевић и Тијана Милошевић из Стручне службе Повереника.
Циљ ових обука је да се постојећи антидискриминациони правни оквир приближи службеницима и службеницама у локалним самоуправама и утврде критеријуме за идентификовање дискриминације како би могли да реагују у оквиру својих надлежности. Учесници и учеснице такође ће се упознати са примерима из праксе Повереника за заштиту равноправности. Планирано је да у току године буде организовано 10 радионица широм Србије.

gradska skupstina
Print Friendly, PDF & Email
back to top