Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова размотрио Годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности

Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова разматрао је Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2012. годину. Представљајући члановима Одбора Извештај, повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић рекла је да Извештај садржи опис стања у области заштите равноправности, преглед једногодишњег рада Повереника и препоруке за унапређење стања и предузимање мера за спречавање и сузбијање дискриминације. Повереница је указала и на кључне проблеме који се јављају у областима дискриминације жена на основу пола, дискриминације на основу расне припадности, дискриминације особа са инвалидитетима и дискриминације на основу сексуалне оријентације. Она је истакла да је највише притужби током прошле године примљено од физичких лица, као и да је 44 одсто притужби било усмерено против органа државне власти. У 2012. години дато је 117 препорука органима јавне власти за предузимање мера ради унапређења равноправности, три мишљења о националном законодавству и поднета једна законска иницијатива, рекла је Невена Петрушић. Расправљајући о Извештају, чланови Одбора похвалили су веома исцрпан Извештај Повереника и упутили препоруке и предлоге за даље активности Повереника у области заштите равноправности, и подржали предлог за отварање регионалних, односно локалних канцеларија. Одбор ће, о предлогу закључка, одлучивати на једној од наредних седница.

Print Friendly, PDF & Email
back to top