“Независне институције ближе грађанима” у Новом Саду

Jош једна веома посећена трибина у оквиру пројекта „Независне институције ближе грађанима“, одржана је у Новом Саду у организацији Грађанских иницијатива. Емила Спасојевић, представница Повереника за заштиту равноправности, Станојла Маднић заменица Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, и Милош Јанковић заменик Заштитника грађана говорили су о раду ових независних институција и одговарали на питања грађана и грађанки.

„Када је у питању акт дискриминације, грађани и грађанке се обраћају Поверенику за заштиту равноправности подношењем притужбе која је, наравно, бесплатна и ми поступамо у року од 90 дана по поднетој притужби и утврђујемо да ли је било дискриминације или не. Уколико је нешто дискриминација, издајемо препоруку дискриминатору како да ту дискриминацију отклони. Дакле, грађани, уколико сматрају да су дискриминисани, а дискриминисани су онда када је учињен према њима неједнак третман на основу неког њиховог личног својства, тада се обраћају Поверенику“, казала је Емила Спасојевић.

Још једном је потврђено да су проблеми који се јављају приликом запошљавања и на раду, а који представљају акт дисркиминације, најчешћи разлог због којег би се грађани и грађанке обратили Повереници за заштиту равноправности. С обзиром на то да је значајан број притужби протеклих година Повереник примио управо из овог града, подносиоци и подноситељке ових притужби који су присуствовали скупу похвалили су рад Повереника за заштиту равноправности и изразили подршку раду свих независних институциј

Print Friendly, PDF & Email
back to top