Mишљење на шифарник звања и радних места у јавном сектору

бр. 110-00-1/2/2016-04  датум: 29.01.2016. године

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности,Повереница за заштиту равноправности,  даје

МИШЉЕЊЕ

на  Шифарник звања и радних места у јавном сектору

Дописом од 28. јануара 2016. године (достављеним путем електронске поште), Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС), обавестило је Повереника за заштиту равноправности (у даљем тесту: Повереник), да су примедбе Повереника изнете у Мишљењу број 110-00-1/2016-04 од 18. јануара 2016. године на Предлог уредбе о шифарнику радних места у појединостима уважене, а да  МДУЛС начелне примедбе „у потпуности разуме“ и да ће у даљем процесу спровођења реформи наставити рад на унапређењу система. У  прилогу дописа МДУЛС  достављен је Шифарник звања и радних места  у јавном сектору без Предлога Уредбе.

Имајући у виду да се мишљење даје на текст Предлога уредбе, остајемо при датим примедбама и подсећамо да је у допису МДУЛС број 110-00-00204/2015-17 од 11. јануара 2016. године, наведено је да је Шифарник радних места у јавном сектору технички документ који је израђен на основу Нацрта каталога радних места и звања у јавном сектору, који је још увек у изради. Такође је наведено да је Шифарник радних места у јавном сектору подложан променама у складу са изменама релевантне законске регулативе. Имајући у виду наведено, сматрамо да Предлог уредбе, као ни Шифарник који је саставни део ове уредбе, нису још увек подобни за разматрање јер акти који треба да претходе уредби нису коначни.

С поштовањем,

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Mишљење на шифарник звања и радних места у јавном сектору Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top