Мишљење на Предлог закључка о успостављању привременог пројекта – Картица погодности „Наш херој“

бр. 021-01-604/2020-02 датум:  30.11.2020.

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Предлог закључка о успостављању привременог пројекта – Картица погодности „Наш херој“

 

Генерални секретаријат Владе је дописом 53 Број: 02-02-8178/2020-12 од 27.новембра 2020. године, доставио Поверенику за заштиту равноправности Предлог закључка о успостављању привременог пројекта – Картица погодности „Наш херој“ (у даљем тексту: Предлог закључка), ради давања мишљења.

 

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Предлог закључка, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

 

Уколико мере које Влада препоручује имају карактер посебних мера мишљења смо да је образложење мера које се односи на омогућавање попуста, односно погодности приликом плаћања роба и услуга изостало, због чега је образложење Предлога закључка неопходно допунити.

 

Треба водити рачуна да приликом закључивања протокола и спровођења мера сви запослени у Ковид систему на територији целе Републике Србије буду равноправно обухваћени погодностима због ситуације у којој се налазе.

 

Такође, потребно је прецизирати образложење Закључка тако да буде неспорно да картицу погодности сваки корисник може равноправно користити на целој територији Републике Србије, без обзира на место пребивалишта, нарочито имајући у виду да су поједина лица радно ангажована у Ковид систему ван својих пребивалишта.

 

Такође смо мишљења да је у образложењу Закључка потребно преформулисати прву реченицу у трећем пасусу у делу где су наведени разлози за доношење акта тако да се појасни превасходни циљ увођења посебних мера за запослене у Ковид систему.

 

У члану 1. Протокола о сарадњи нејасно је која лица из Министарства ће имати право на попуст с обзиром да није прецизирано о којем се министарству ради, као и да није усаглашено са текстом Закључка у којем се наводи да се препоручује увођење посебних мера само за запослене у Ковид систему.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Предлог закључка о успостављању привременог пројекта – Картица погодности „Наш херој“ Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top