Мишљење на Нацрт закона о санитарном надзору

бр.  011-00-40/2017-02  датум: 28. јул 2017.

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности, даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о санитарном надзору

 

 

Министарство здравља је дописом број: 011-00-237/2016-10 од 19. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о санитарном надзору, ради давања мишљења.

 

С тим у вези, обавештавамо вас да смо размотрили Нацрт закона о санитарном надзору и да са аспекта делокруга рада овог органа немамо примедаба на достављени текст.

 

С поштовањем,

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. тачка 7)

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Мишљење на Нацрт закона о санитарном надзоруDownload


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top