Мишљење на Нацрт закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију

бр. 011-00-38/2017-02    датум: 25. јул 2017. године

 

 

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о професијама од посебног интереса

за Републику Србију

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број: 011-00-11/2017-06 од 4. јула 2017. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију, ради давања мишљења.

С тим у вези, обавештавамо вас да смо размотрили Нацрт закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију, и да са аспекта делокруга рада овог органа немамо примедаба на достављени текст.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. тачка 7)

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Мишљење на Нацрт закона о професијама од посебног интереса за Републику СрбијуDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top