Mишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

бр. 011-00-12/1/2015-03   датум:  02. 02.  2016. године

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о изменама и допунама Закона  о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

 

Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-00384/2015-17 од 29. јануара 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору са образложењем, ради прибављања мишљења.

Поступајући по допису министарства, обавештавамо вас да Повереник за заштиту равноправности начелно нема примедаба на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору из делокруга своје надлежности.

Међутим, у поступку измена и допуна Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Повереник за заштиту равноправности предлаже да се брише одредба члана 13. став 1. овог закона. Мишљења смо да наведена одредба не доприноси остварењу циља закона – смањењу и ограничавању броја запослених у јавном сектору.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места није акт  којим се  интервенише у области смањења запослених, јер у супротном не би било потребе за  доношењем  одлуке о одређивању максималног броја запослених. Наиме, актом о унутрашњем уређењу и систематизацији, орган утврђује начин организовања рада, врсту послова, као и потребан број запослених у организационим облицима који су неопходни за ефикасан рад. Овај акт је променљив и мора бити такав јер промена процеса рада и врсте послова то повремено изискују, али не обавезно сваке календарске године, чиме би га условила одлука о одређивању максималног броја запослених (до 30. јуна сваке календарске године), према члану 13. Нацрта закона о изменама и допунама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Заштита од незаконитог повећања броја запослених већ се постиже доношењем одлуке о одређивању максималног броја запослених, те је сувишно уподобљавање акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са наведеном одлуком.

У раду Повереника за заштиту равноправности, коме сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби даје Народна скупштина у пленуму, могли би настати проблеми применом овог решења, јер се временски период добијања сагласност на овај акт не може фиксирати са 30. јуном календарске године.

Имајући у виду све изнето, Повереник за заштиту равноправности сматра да је поред предложених измена и допуна из Нацрта закона о изменама и допунама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, потребно регулисати и брисање одредбе члана 13. став 1. овог закона.

С поштовањем,

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Mишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top