Мишљење на Нацрт закона о истополним заједницама

бр. 011-00-10/2021-02 датум: 12. април 2021. године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о истополним заједницама

 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је дописом број 011-00-3/2021-01 од 1. априла 2021. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о истополним заједницама (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

Најпре, указујемо да је Повереник за заштиту равноправности, сагласно наводима из образложења Нацрта закона, кроз препоруке за унапређење равноправности у својим Годишњим извештајима, у складу са надлежностима утврђеним у члану 33. Закона о забрани дискриминације, указивао да је неопходно донети прописе којима се омогућава регистрација истополних парова и регулишу дејства, правне последице и начин престанка регистрованих партнерства, у складу са препорукама Савета Европе, као и предузимати мере усмерене ка елиминисању дискриминације и стигматизације  ЛГБТ особа.

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Нацрт закона, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

Повереник указује на нелогичност прописану чланом 9. тачком 2) Нацрта закона којим је утврђено да се истополна заједница не може склопити ако су лица различитог пола. Указујемо да сам назив ове врсте заједнице упућује да је таква могућност искључена. Такође, мишљења смо да је потребно на другачији начин формулисати одредбу из тачке 3) овог члана којом је утврђено да се истополна заједница не може склопити ако је једно лице млађе од 18 година. Повереник предлаже да се тачком 3) овог члана пропише да се истополна заједница не може склопити са лицем млађим од 18 година, чим ће бити отклоњена свака могућност да ову заједницу закључи лице млађе од 18 година.

Повереник примедбу која се односи на немогућност склапања истоплоне заједнице између лица различитог пола упућује и у односу на члан 19. Нацрта закона којим су прописани разлози за ништавост истополне заједнице.

Повереник на крају указује на одредбе Нацрта закона о нерегистрованим истополним заједницама и истиче да постоји могућност да дође до проблема у њиховој имплементацији у пракси.

[1] „Службени гласник РС”, број  22/09), члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт закона о истополним заједницама Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top