Међународни дан људских права

Уједињене нације су 10. децембра 1948. године усвојиле Универзалну декларацију о људским правима у којој је истакнуто да су та права универзална и да не зависе од националне, државне, идеолошке или културне припадности. Овим документом се штите грађанске, политичке, економске, социјалне и културне слободе и права човека – од права на живот и слободу, до права на достојанство, приватност, социјалну сигурност и удруживање.

Print Friendly, PDF & Email
back to top