Међународни дан борбе против насиља над женама

Поводом Међународног дана борбе против насиља над женама, повереница Невена Петрушић оцењује да је насиље над женама још увек широко распрострањено и да сузбијање ове појаве и заштита жена нису ефикасни и делотворни. Чињеница да је у овој години 21 жена изгубила живот у породичном насиљу мора бити аларм за све надлежне органе и читаво друштво. Насиље над женама, које је најдрастичнији облик кршења људских права жена, показатељ је колико се мало учинило на уклањању суштинских узрока овог насиља.

Борба против насиља над женама не може бити успешна ако се ова појава не сагледава у контексту родних стереотипа, предрасуда и дискриминаторних ставова дубоко укорењених и широко распрострањених међу професионалцима који раде на спречавању и процесуирању насиља над женама. Повереница подсећа да је држава потписивањем Истанбулске конвенције преузела обавезу да у превенцији, заштити, процесуирању и санкционисању аката насиља према женама примени стандард „потпуне посвећености“. То подразумева дужност државе да ради на искорењивању социјалне неједнакости полова и мења социокултурне моделе понашања.

Print Friendly, PDF & Email
back to top