Конференција о унапређењу и заштити права националних мањина у Србији

Повереница Невена Петрушић учестваовала је на конференцији „Јачање сарадње институција и тела која се баве унапређењем и заштитом права националних мањина у Републици Србији“, коју је организовала Канцеларија за људска и мањинска права у сарадњи са Саветом Европе и Делегацијом ЕУ у Србији. Шеф политичке секције Делегације ЕУ у Србији Лука Бјанкони оценио је да је постигнут напредак на пољу унапређења права мањина, али и да су пред Србијом и даље бројни изазови. Он је истакао да је Србија учинила значајан напор у борби против дискриминације и унапредила толеранцију и разговор етничких група, али и указао на то да постоје проблеми у функционисању појединих савета националних мањина које треба решавати. Директорка Канцеларије Сузана Пауновић истакла је да су отклоњени проблеми који су постојали у финансирању неких од 19 националних савета националних мањина. Повереница Невена Петрушић говорила је на панелу посвећеном независним телима и надзору над применом Закона о националним саветима националних мањина.

Print Friendly, PDF & Email
back to top