Јавно слушање „Доношење Резолуције о законодавној политици“

Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине Републике Србије, организовао је јавно слушање на тему „Доношење Резолуције о законодавној политици“. Наиме, група од 25 народних посланика и чланова Одбора, поднела је на усвајање Предлог резолуције о законодавној политици, који би ускоро требало да се нађе пред посланицима. У предлогу се, поред осталог, наводи да овакав акт досада није постојао у нашем правном систему и да унапређење законодавног процеса представља један од кључних елемената свеобухватног реформског процеса у Србији. Међу бројним циљевима законодавне политике наводе се: јачање владавине права, обезбеђивање потпуне правне сигурности и заштите људских права и основних слобода, обезбеђивање потпуне отворености и транспарентности током целокупног законодавног процеса, пуно поштовање хијерархије и међусобне усклађености прописа, итд. Присутнима су се обратили потпредседница парламента Гордана Чомић, заменик шефа Мисије амбасаде Немачке Михаел Хазенау, председник Одбора Владимир Цвијан, заменик председника Срђан Миковић, лидер пројекта ГИЗ Мајк Фалке и професор Правног факултета у Београду Добросав Миловановић. Јавном слушању је присуствовала и повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић која је подржала усвајање Резолуције и предложила да се у текст унесе посебно правило о обавезној родној анализи закона и других прописа у фази њихове израде. По оцени Поверенице, искуства држава развијене демократије показују да је родна анализа закона веома важна алатка чија адекватна примена доводи до решења која убрзавају процес трансформисања родних неједнакости. Због тога је потребно да се у фази припреме прописа сагледа како одређени пропис погађа и утиче на животе жена и мушкараца и какве користи за њих остварује, имајући у виду њихове родне улоге и постојеће родне разлике, како се не би продубиле неједнакости. У упоредном праву развијена је ваљана методологија родне анализе, од Харвардског аналитичког модела, Мосер модела,тзв. модела степенице, и та се методологија можемо и код нас користити, закључила је повереница Невена Петрушић.

javno slusanje 20130402
Print Friendly, PDF & Email
back to top