Јанковић и Љубичић на заједничком пројекту

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се у Загребу са правобранитељицом за равноправност сполова Републике Хрватске Вишњом Љубичић. Током састанка било је речи о могућим заједничким активностима  у оквиру пројекта за РЕЦ 2020 на тему „превазилажења родног јаза током животног века“.

Конкурс је објавила Европска комисија са циљем подизања свести и сузбијања родних стереотипа у свим областима друштвеног живота, нарочито у образовању, а односи се на земље Европске Уније и Србију.

Будући да се жене у обе државе сусрећу са сличним врстама неједнакости, Јанковић и Љубичић дискутовале су o покретању транснационалног пројекта који би допринео стварању услова за унапређење положаја и економске независности жена у Србији и Хрватској.

Print Friendly, PDF & Email
back to top