Извештај „Једнаке шансе за боље могућности – јачање Рома и Ромкиња у борби против дискриминације”

 

Извештај пoвoдoм зaвршeткa зajeдничкoг прojeктa „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти – jaчaњe Рoмa и Рoмкињa у бoрби прoтив дискриминaциje“ кojи je финaнсирaлa Амбасада Хoлaндиje у Србиjи a реализовао Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са организацијом Праксис.

Ауторке: Милијана Трифковић, Јасмина Миковић, Ивана Станковић

Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2014. године

Број страна: 32


PDF Извештај „Једнаке шансе за боље могућности – јачање Рома и Ромкиња у борби против дискриминације” Преузми


Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/izvestaj-jednake-sanse-za-bolje-mogucnosti-jacanje-roma-i-romkinja-u-borbi-protiv-diskriminacije">
back to top