Иницијатива за измену Инструкција за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19

датум: 4.5.2020.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ана Брнабић, председница
11000 БЕОГРАД
Немањина 11

Поштована госпођо Брнабић,

Поверенику за заштиту равноправности притужбама се обратило више грађана и грађанки Републике Србије поводом Одлуке о ублажавања мера забране обављања јавног превоза путника за време ванредног стања. Наиме, већину дописа упутила су незапослена лица која су изразила незадовољство чињеницом да се према приоритетима, а у складу са Инструкцијама за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19 коју је донео Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19, ова категорија лица налази „тек“ у трећој фази за коришћење наведених услуга. У дописима се истиче да већина незапослених не прима новчану надокнаду Националне службе за запошљавање, нити социјалну новчану помоћ, као и да немају своје аутомобиле, те да су сврставањем у трећу фазу приоритета за коришћење услуга јавног градског и приградског превоза онемогућени да траже и одлазе на заказане разговоре за посао, због чега им „прети“ угрожавање егзистенције, као и да сматрају да су на овај начин изложени дискриминацији на основу имовног стања.
Имајући у виду да се незапослена лица налазе у тешком положају услед немогућности или тежег проналажења посла, сматрамо да се сврставањем ове категорије лица у трећу фазу приоритета путника који у складу са Инструкцијама за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19 имају право на коришћење јавног градског и приградског превоза, њихов положај додатно отежава, с обзиром да су на овај начин онемогућени да одмах по ублажавању мера одлазе на разговоре за посао или потраже запослење. Уколико се има у виду да је трајање сваке од фаза неизвесно, с обзиром да зависи од препорука надлежних завода/института за јавно здравље, дуже трајање сваке од фаза, допринело би да се, према важећем реду приоритета, ова лица нађу у додатном ризику од сиромаштва. Поштујући уложене напоре и до сада постигнуте резулатате, предлажемо да Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19, са аспекта струке и у потпуности уважавајући епидемиолошку ситуацију, још једном размотри могућност да се приликом разврставања приоритета за коришћење услуге јавног градског и приградског превоза, категорија незапослених лица, која се тренутно налази у трећој фази и изједначена је са туристима и „осталим лицима“ укључујући и пензионере млађе од 65 година, према приоритету сврста у прву или другу фазу путника који имају право на коришћење услуга јавног градског и приградског превоза.

Такође, поред категорије незапослених лица, Поверенику се истим поводом притужбама обраћају неформални неговатељи који су у време забране прибавили неопходне дозволе за кретање од Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања, као и лица која имају потребу за пружањем услуга у здравственим установама. Наиме, у притужбама се наводи да постојећим Инструкцијама неформални неговатељи нису предвиђена као посебна категорија путника, због чега лица која немају сопствено возило нити су у могућности да плаћају такси услуге, нису у могућности да одлазе како би пружили негу непокретним, односно теже покретним особама. Такође, ситуација је иста и са лицима којима је неодложно потребна здравствена помоћ. Имајући у виду наведено, као и чињеницу да су Влада Републике Србије и Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 током трајања ванредног стања препознали важност улоге неформалних неговатеља и лица којима је неопходна здравствена помоћ тиме што им је омогућено да се ради пружања, односно добијања, помоћи несметано крећу и током трајања мере забране кретања, предлажемо да Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 уважавајући потребе ове две категорије лица, размотри могућност да се на основу дозволе за кретање коју је у време трајања забране кретања неформалним неговатељима издало надлежно министарство, ова лица, као и лица којима је неопходна услуга здравствених установа, сврстају у прву фазу приоритета за коришћење услуга јавног градског и приградског превоза. Сматрамо да би се на тај начин наставио континуитет очување здравља становништва који је представљао сврху свих мера које је Кризни штаб до сада предузео.

Подржавајући уложене напоре на сузбијању ширења епидемије вирус COVID-19, Повереник за заштиту равноправности ће, у складу са својим надлежностима, наставити да прати стање и континуирано указује на проблеме поводом којих нам се обраћају грађани и грађанке Републике Србије, а које је потребно узети у обзир и размотрити приликом креирања различитих мера, као и преиспитивања постојећих, у циљу сузбијања ширења овог вируса.

У циљу заједничке борбе коју у овим тренуцима водимо против сузбијања ширења COVID-19 вируса у Републици Србији, молимо Вас да нас обавестите о предузетом.

С поштовањем,

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 

 


microsoft-word-iconИницијатива за измену Инструкција за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19 Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top