Инициjaтивa Влaди пoвoдoм oбухвaтa мeрaмa нaших држaвљaнa у пoгрaничнoм дeлу

Бр. 011-00-5/3/2020-02 датум: 1.4.2020. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, председница

11000 БЕОГРАД
Немањина 11

 

Поштована госпођо Брнабић,

 

Након бројних позива грађана и грађанки који живе у Републици Српској, уз саму границу са Србијом, Поверенику за заштиту равноправности се обратио Црвени крст Србије указујући на проблеме са којим се суочавају ови грађани након увођења ванредног стања на територији Републике Србије. Наиме, Црвени крст је истакао да се у нарочито тешком положају налазе пензионери, који су двојни држављани и који су радни век провели у Србији и који се у њој лече. Истакнуто је да је основни проблем са којим се суочавају немогућност да због мера које су у Републици Србији предузете у циљу сузбијања ширења COVID-19 вируса, „узму своје лекове, своје пензије, да су за Србију везани држављанством, гласају на изборима и слично, те да број тих људи није мали“.

Одлуком о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију[1] која је донета у циљу спречавања ширења заразне болести COVID -19, у тачки 1. утврђено је да се затварају сви гранични прелази за улазак путника у Републику Србију – у међународном друмском, железничком и речном саобраћају, као и за улазак преко граничних прелаза за погранични саобраћај према суседним земљама. Изузетно у тачки 2. ове одлуке прописано је да се у складу са националним интересима и из хуманитарних разлога, улазак преко граничних прелаза у Републику Србију може привремено омогућити на основу одобрења надлежног органа државне управе.

Имајући у виду наведене одредбе и тешку ситуацију на коју је Поверенику за заштиту равноправности указао Црвени крст Србије и надлежности и овлашћења која има Влада Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID -19 и заштите свих грађана, молимо Вас да мерама за подршку обухватите и ову групу грађана.

Пружајући подршку напорима које у овом тренутку предузимају Влада и Председник Републике Србије у циљу сузбијања ширења ЦОВИД-19 вируса, Повереник за заштиту равноправности ће у складу са надлежностима утврђеним Законом о забрани дискриминације[2] и уз организацију рада на начин предвиђен Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, наставити да прати стање и континуирано указује на теже проблеме са којима се суочавају и поводом којих нам се обраћају грађани.

[1] „Службеном гласнику РСˮ, бр. 37/20

[2] „Службени гласник Републике Србије“, бр. 22/09

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconИнициjaтивa Влaди пoвoдoм oбухвaтa мeрaмa нaших држaвљaнa у пoгрaничнoм дeлу Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top