Медијација

Поступак мирења – решавање правних спорова медијацијом

Шта је медијација?

Медијација је посебан метод решавања правних спорова који омогућава да стране у спору, путем преговора који се воде уз помоћ, односно уз посредовање трећих (трећег) лица – медијатора, заједнички пронађу конструктивно, обострано прихватљиво решење које неће представљати победу или пораз једне или друге стране, већ њихов обострани добитак.

Медијација има низ позитивних каракеристика и без улажења у упоређивање поступка медијације са судским поступком и пресуђењем као његовим резултатом, наглашавамо да је медијација за многе правне ствари много ефикаснији и бољи метод решавања правних спорова.

Када се може примењивати медијација?

Медијација као специфичан метод решавања правних спорова може се примењивати у различитим областима друштвених односа. Медијацију води неутрална, трећа страна која помаже сукобљеним странама да разумеју природу свог спора, да спор сагледају из свих углова и да препознају своје интересе и потребе и пронађу решење којим би интереси свих страна у спору били задовољени. Медијацију није могуће применити у свим правним споровима, али је зато потребно сагледати њену важност у оним споровима које, по закону, стране могу решавати споразумно, мирним путем, поравнањем.

Која је улога медијатора?

Медијатор у случајевима решавања проблема медијацијом има преговарачку активност, својом улогом може да мења ток и динамику преговарања, може да утиче на понашање страна у спору користећи доступне му информације у правом тренутку, чини да се преброди криза у комуникацији, увек наглашавајући важност потенцијалног договора између сукобљених страна. Оно што медијатор не може је да својом одлуком реши спор, јер је решење спора у медијацији искључиво у рукама странака.

Медијација у Закону о забрани дискриминације

Закон о забрани дискриминације је препознао важност решавања дискриминаторних спорова медијацијом и предлаже спровођење поступка мирења, у складу са законом којим се уређује поступак медијације (члан 38. Закона о забрани дискриминације).


microsoft-word-icon Медијација Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top