Честитка за освајање медаља на Специјалној Олимпијади

 

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упућује најсрдачније честитике свим спортистима и спортисткињама Србије који су учествовали на Специјалној Олимпијади и обрадовали све наше грађане и грађанке са 17 освојених медаља.

Својим победама, које су и више од победе, јер је ово начин на који се остварује пуна и истинска равноправност, показали су да су прави представници и представнице своје земље и на њих сви треба да буде поносни.

Повереница оцењује да би држава Србија требало још више да улаже у побољшање положаја особа са физичким и менталним инвалидитетом, и подсећа да до краја године истиче Стратегија за унапређење положаја особа са инвалидитетом, те да је потребно приступити изради нове, али и сагледати ефекте примене досадашње Стратегије. Повереница Бранкица Јанковић наглашава да Србија има добар законски оквир када је у питању положај ове популације која чини 10 одсто становништва, али да је потребно радити на пуној примени свих прописа, а посебно Закона о забраи дискриминације и Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Истовремено, повереница подсећа да је по броју поднетих притужби, инвалидитет на другом месту. Једна од области која није регулисана и због чега су Поверенику за заштиту равноправности подношене притужбе у претходном периоду, јесте употреба факсимила и печата, будући да се особе са инвалидитетом које нису у могућности да се својеручно потпишу, у пракси суочавају са великим тешкоћама. Због тога повереница позива надлежне, односно Министарство за државну управу и локалну саоуправу да што пре правно регулишу ово питање. Тиме ће се решити проблем са којим се срећу многи наши грађани и грађанке, а држава ће показати и на делу своју спремност да унапређује положај особа са инвалидитетом и доприноси успостављању пуне равноправности.

Print Friendly, PDF & Email
back to top