Дан: 21. јуна 2021.

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

бр. 011-00-00020/2021-02 датум:  18.6.2021.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању   Министарство здравља је, дописом број 011-00-6/2021-05 од 7.6.2021. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању (у…

Опширније →
Мишљење на Предлог стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021. до 2026. године

бр. 021-01-323/2021-02     датум: 18.6.2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ  на Предлог стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021. до 2026. године   Поводом вашег дописа број 110-00-303/2021-05 од 7. јуна 2021. године који се односи на давање мишљења на…

Опширније →
Иницијатива за измену Закона о финансијској подршци породици са децом

бр. 011-00-14/2021-02 датум: 18. 6. 2021. године МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ Радомир Ратко Дмитровић, министар 11070 НОВИ БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 2   Предмет: Иницијатива за измену Закона о финансијској подршци породици са децом   Поштовани господине Дмитровићу, Министарство за бригу о породици и демографију је дописом број 011-00-00004/2021-01 доставило Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
back to top