Дан: 15. априла 2021.

Препорука мера НИН-у

бр. 07-00-42/2021-02 датум: 8.3.2021.   Поштовани господине Ћулибрк, Током процеса жирирања и избора за НИН-ову награду, Поверенику за заштиту равноправности неколико пута је указано на посредну маргинализацију женског књижевног стваралаштва тиме што није постојала никаква могућност да било која списатељица добије ово признање јер међу финалистима престижне награде за најбољи роман године није било жена,…

Опширније →
Саопштење поверенице поводом увредљивог говора у јавном простору

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истиче да и поред бројних упозорења јавни говор и даље обилује непримереним мизогиним, сексистичким изјавама, као и увредама, било да се ради о женама које су пријавиле сексуално насиље или женама које на насиље указују. Повереница још једном упозорава да су сви учесници у политичком и јавном животу Србије…

Опширније →
Сaстaнaк пoвeрeницe и прeдсeдникa Нaциoнaлнoг сaвeтa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић сaстaлa сe сa прeдсeдникoм Нaциoнaлнoг сaвeтa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe Дaлибoрoм Нaкићeм кaкo би рaзгoвaрaли o сaрaдњи и aктивнoстимa усмeрeним нa унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмa у Србиjи, кao и нaпoримa кoje Сaвeт улaжe рaди сузбиjaњa и зaштитe oд дискриминaциje Рoмa. Jaнкoвић и Нaкић кoнстaтoвaли су дa, иaкo je у прeтхoднoм пeриoду…

Опширније →
back to top