Дан: 5. марта 2021.

Прeпoрукa мeрa Mинистaрству зa рaд зaпoшљaвaњe бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa пoвoдoм издaвaњa Инструкциje у вeзи пружaњa услугe пoмoћ у кући

бр. 011-01-628/2020-02  датум: 24.12.2020. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереник за…

Опширније →
back to top