Дан: 21. децембра 2020.

Повереница Јанковић и Франсоаз Жакоб о остваривању Циљева одрживог развоја

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се са сталном координаторком УН у Србији Франсоаз Жакоб, са којом је разговарала о Циљевима одрживог развоја, а посебно о проактивном партнерском приступу и будућим заједничким пројектима у циљу смањења неједнакости као једном од императива Агенде 2030 која прожима све сегменте Циљева. Јанковић је истакла да су снажне…

Опширније →
295-2020 Mишљeњe пo притужби збoг дискриминaциje у oблaсти рaдa пo oснoву брaчнoг и пoрoдичнoг стaтусa

бр. 07-00-143/2020-02   датум: 18.12.2020.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА из ББ поднела против Предшколске установе „ВВ“ из ББ. Подноситељка је у притужби, између осталог, навела да је у јуну 2019. године засновала радни однос у ПУ „ВВ“ на радном месту – сервирке и да је приликом потписивања уговора…

Опширније →
back to top