Дан: 19. децембра 2019.

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању

бр. 011-00-39/2019-02 датум:  2. децембар 2019.г.       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању     Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 011-00-475/2019-18 од 25. новембра 2019. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

бр. 011-00-38/2019-02 датум:  2. децембар 2019.године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању     Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 011-00-484/2019-03 од 25. новембра 2019. године, доставило Поверенику за заштиту…

Опширније →
Иницијатива за измену јавноизвршитељске тарифе

бр. 011-00-42/2019-02    датум: 12.12.2019.   МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Нела Кубуровић, министарка   11000 Београд Немањина бр. 22-26   Поштована госпођо Кубуровић,     Повереник за заштиту равноправности у складу са овлашћењем из члана 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[1], којим је прописано да Повереник прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште“

бр. 011-00-41/2019-02 датум:  10. децембар 2019.године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште“   Министарство културе и информисања је дописом број 011-00-114/2019-07 од 3. децембра 2019. год. доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште“…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица

бр. 011-00-00040/2019-02    датум:  12.12.2019.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица    Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је дописом број 011-00-599/2019-05 од 28. новембра 2019. године, доставило Поверенику за заштиту…

Опширније →
back to top