Дан: 3. септембра 2019.

Иницијатива за допуну Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

дел. бр. 110-00-8/2019-02   датум: 19.8.2019. године   РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ – Др Сања Радојевић Шкодрић, директорка-   Београд, Јована Мариновића 2   Предмет: Иницијатива за допуну Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања   Поштована госпођо Радојевић Шкодрић, У складу са чланом 33. тачка 7. Закона о забрани…

Опширније →
Иницијатива за измене и допуне чл. 28. и 34. Закона о пензијском и инвалидском осигурању

бр. 07-00-366/2019-02   датум: 22.7.2019. године   МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Зоран Ђорђевић, министар   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   ПРЕДМЕТ: Иницијатива за измене и допуне чл. 28. и 34. Закона о пензијском и инвалидском осигурању Поштовани господине Ђорђевићу, Поверенику за заштиту равноправности дописом се обратила грађанка чији су родитељи живели у…

Опширније →
Иницијатива за измену Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредних ситуацијама

бр. 011-00-17/2019-02   датум: 25.6.2019.   МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Небојша Стефановић, министар   11000 БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 2а   Предмет: Иницијатива за измену Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредних ситуацијама   Поштовани господине Стефановићу, Поверенику за заштиту равноправности притужбом/дописом су се обратили грађанин и синдикална организација, наводећи да је Министарство унутрашњих послова…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва

дел. бр. 110-00-7/2019-02  датум:  19.8.2019.год.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва   Министарство државне управе и локалне самоуправе је…

Опширније →
back to top