Дан: 5. октобра 2017.

Прeпoрукa мeрa oпштинским/грaдским упрaвaмa

Бр 021-01-00266/2017-02      датум: 21. 9. 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује (препорука је послата свим општинским/градским управама)         ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереник за…

Опширније →
back to top