Дан: 5. децембра 2016.

Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o oдбрaни

бр. 011-00-37/2016-03   датум: 25. новембар 2016 године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани   Министарство одбране је дописом број: 2343-23 од 14. новембра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о…

Опширније →
Зaвршeн циклус прeдaвaњa “Прeпoзнaвaњe и рeaгoвaњe нa дискриминaциjу” зa пoлициjскe службeникe и службeницe

Данашњим семинаром и радионицом на Дивчибарама завршава се обука „Препознавање и реаговање на дискриминацију“ намењена полицијским службеницама и службеницима, у организацији Повереника за заштиту равноправности и Мисије ОЕБС-а у Србији. Тренинзи су реализовани у осам градова Србије, у Београду, Крагујевцу, Вршцу, Нишу, Новом Саду, Суботици, Новом Пазару и Дивчибарама, а у овом циклусу обуке учествовало…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије

бр. 011-00-36/2016-03  датум:  24.11.2016.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије   Министарство одбране је дописом број 2536-11 од 14.11.2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије (у даљем…

Опширније →
Положај старијих на селу

Положај старијих на селу

Опширније →
back to top