Дан: 12. јуна 2014.

Предлог за оцену уставности и законитости члана 85. ст. 2. и 3. Закона о парничном поступку

бр. 011-00-9/2014-02 датум: 13. 6. 2014.   УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   11000 БЕОГРАД Булевар краља Александра 15   На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06), члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду („Сл. гласник РС“, бр. 109/07, 99/2011 и…

Опширније →
back to top