Дан: 11. маја 2014.

Притужба M. Р. прoтив Aгeнциje зa лeкoвe и мeд. срeдствa Србиje збoг дискриминaциje пo oснoву породичног стaтусa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-44/2014-02 датум: 12. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa М. Р. из Б. против Агенције за лекове и медицинска средства Србије, због прописивања мерила за учешће у добити Агенције, којим су од права на учешће у добити изузети запослени који су били одсутни са рада…

Опширније →
back to top