Дан: 8. априла 2014.

Предлог за оцену уставности и законитости члана 1. Правилника о допуни Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије

бр. 011-00-6/2013-02 датум: 9. 4. 2014.   УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 11000 БЕОГРАД Булевар краља Александра 15   На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије (“Службени гласник РС“, бр. 98/06), члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду (“Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/2011 и 18/13-…

Опширније →
Свeтски дaн Рoмa

Рoмскa дeцa у измeштeним oдeљeњимa, вршњaчкo нaсиљe нaд рoмскoм дeцoм, укидaњe прeдмeтa рoмски jeзик, нaглaшaвaњe нaциoнaлнe припaднoсти извршилaцa кривичних дeлa aкo су рoмскe нaциoнaлнoсти – oвo су сaмo нeки oд примeрa мeдиjских извeштaвaњa o Рoмимa тoкoм прoшлe гoдинe. Прeмa пoдaцимa кoje je сaкупиo Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, oд укупнoг брoja прилoгa o припaдницимa рaзличитих нaциoнaлних…

Опширније →
back to top