Дан: 23. септембра 2013.

Прeпoрукa мeрa Mинистaрству прaвдe и држaвнe упрaвe пoвoдoм aнгaжoвaњa судскoг тумaчa зa знaкoвни jeзик

дел. бр. 027-02-55/2013-02 датум: 24. 9. 2013. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ, министар 11000 БЕОГРАД Немањина бр. 22-26 Поштовани господине Селаковићу, На основу сазнања из медија да је матична служба општине Обреновац условила склапање брака двема особама оштећеног слуха ангажовањем судског тумача за знаковни језик, чије услуге је требало сами да плате, слободна…

Опширније →
back to top