Дан: 27. маја 2012.

Иницијатива за измену Одлуке о образовању Фонда за младе таленте

дел. бр. 625 датум: 28. 5. 2012. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу дискриминације (члан 33. став 1. тачка 7. Закона о забрани…

Опширније →
back to top