Дан: 24. јануара 2012.

Права детета у међународним документима

  Уредница: Прoф. др Нeвeнa Вучкoвић Шaхoвић Издавач: Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, 2011. године Број страна: 492  Прaвa дeтeтa у мeђунaрoдним дoкумeнтимa

Опширније →
back to top