Јачање капацитета институција и организација у Србији у циљу одговарајуће примене законодавства у области људских права и забране дискриминације

Пројекат „Јачање капацитета институција и организација у Србији у циљу одговарајуће примене законодавства у области људских права и забране дискриминације“, који се спроводи у оквиру Фонда за добру управу Владе Велике Британије (Good Governance Fund – GGF), пружа техничку подршку институцији Повереника за заштиту равноправности. Циљ пројекта је јачање владавине права и демократске одговорности, као и побољшана имплементација законодавства у области антидискриминације и људских права.

Пројекат подразумева стручну и техничку подршку у три компоненте које је Повереник за заштиту равноправности Републике Србије идентификовао као приоритетне: стратешко парничење, ситуационо тестирање и унапређење ставова медија према дискриминацији свих облика у њиховом свакодневном извештавању.

У том смислу, пројекат се састоји од три компоненте:

Kомпонента 1 – Израда водича за стратешке парнице, као и организација и реализација обуке за запослене код Повереника за заштиту равноправности; организација и реализација радионице за судије апелационих и виших судова у циљу подизања свести о постојећем антидискриминационом законодавству и стратешком парничењу.

Kомпонента 2 – Јачање капацитета организација цивилног друштва у циљу спровођења ситуационог тестирања. Ова компонента подразумева и  израду приручника за спровођење ситуационог тестирања.

Kомпонента 3 – Анализа ставова медија и новинара према дискриминацији и родној равноправности и организација семинара за медије након спроведеног истраживања.

Завршетак пројекта је децембар 2018. године.

Print Friendly, PDF & Email
back to top