ИПА 2011

 „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“, пројекат ИПА 2011

Током 2010. године, у процесу програмирања ИПА за 2011. годину, тадашње Министарство за људска и мањинска права поднело је предлог пројекта који је као корисника пројекта укључивао и Повереника за заштиту равноправности. Овај пројекат сада води Канцеларија за људска и мањинска права.

Активности на овом пројекту ИПА започеле су средином 2012. године, избором конзорцијума који ће спроводити пројекат. Пројектом су предвиђене разноврсне активности Повереника на пољу подизања свести грађана Србије у борби против дискриминације, као и јачање капацитета Повереника кроз техничку подршку у виду набавке опреме за Стручну службу Повереника. Уз подршку пројекта потписан је Протокол о сарадњи између Повереника за заштиту равноправности, Канцеларије за људска и мањинска права, Сталне конференције градова и општина и једанаест јединица локалне самоуправе. У двогодишњем периоду реализовано је више активности које су укључивале представнике одабраних самоуправа из Бора, Ивањице, Јагодине, Косјерића, Лесковца, Лознице, Новог Пазара, Оџака, Пријепоља, Врања и Житишта.

У циљу веће доступности грађанима у јединицама локалне самоуправе, Повереник је припремио више публикација на језицима националних мањина. Скраћени извештај Повереника за 2012. годину објављен је на албанском, мађарском, словачком, румунском и ромском језику. Осим тога, информативна брошура „Равноправност наше право и наша одговорност” и образац притужбе за покретање поступка пред Повереником преведени су на албански, бугарски, чешки, мађарски, македонски, словачки, русински, румунски и ромски језик.

IPA Project Team is seeking to recruit Non-Key Experts

Within the framework of the EU financed IPA project “Implementation of Anti-discrimination policies in Serbia”, the Project Team is seeking to recruit Non-Key Experts in order to implement three connected activities meant to strengthen institutional support to victims of discrimination. The three activitie are described in the Project TOR as follows: Activity 2.6 – Design…

Read Article →
back to top