Зоран Томић

Проф. Др Зоран Р. Томић је редовни професор Управног права на Правном факултету Универзитета у Београду, доскорашњи шеф Катедре за јавно право на матичном факултету (2003-2006. год.). Рођен 1956. године у Шапцу. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирао 1979. године, са средњом оценом 10 (десет).
За асистента-приправника на предмету УПРАВНО ПРАВО на Правном факултету у Београду изабран 1979. године. Магистрирао је 1982. године („Одговорност друштвено-политичке заједнице за штету проузроковану приликом јавних манифестација у праву СФРЈ“), а 1987. године одбранио докторску дисертацију на тему „Управна контрола управе, посебно у југословенском праву“. У највише универзитетско звање, звање редовног професора – изабран је 2000. године.
Осим низа научних и стручних радова (чланака и других), објавио је више књига: Управна контрола управе (монографија, два издања); Коментар Закона о општем управном поступку (с још једним аутором, осам издања); Коментар Закона о управним споровима (с још једним аутором, пет издања); Управно право (уџбеник, пет издања); Правно непостојећи управни акти (монографија, 1999); Струка и политика (збирка стручних текстова на правно-политичке теме, Београд, 2003); Уставно и сродно (правна установишта, Београд, 2006); Управно право (приручник за правосудни испит, 2008). Учествовао у бројним научним и стручним пројектима. Био је, током низа година, члан експертских група за израду више закона из области јавне управе. Посебно сарађивао у давању експертских мишљења и анализа са: Савезним уставним судом, Савезним судом, Савезним министарством правде, Судом СЦГ, Уставним судом Србије, Врховним судом Србије, Министарством правде Србије, Министарством за државну управу и локалну самоуправу Србије, Народном Банком Србије, и другим институцијама, државним органима и недржавним (невладиним) организацијама. Суделовао је, поред осталог, у припремању Нацрта закона о недобитним организацијама (1993-1994. година) и Нацрта закона о отварању полицијских досијеа (2002. година), као и у изради важећег Породичног закона (2002-2003. година). Посебно, заједно са још једним аутором, израдио је нацрте будућег новог Закона о општем управном поступку и новог Закона о управним споровима, у организацији Владе Србије (Министарство за државну управу и локалну самоуправу), а под окриљем Европске агенције за реконструкцију.
Био члан Правног савета Савезне владе (1994-1998). За сталног члана тада новоствореног органа – Високог савета правосуђа Републике Србије, изабран је, на предлог Врховног суда Србије, од Народне скупштине, 2002. (без иједног гласа против), са петогодишњим мандатом. Од 2006. члан је Правног савета председника Републике.

Print Friendly
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/zoran-tomic/">
back to top