Вера Деспотовић Станаревић, Београд

Вера Деспотовић Станаревић рођена је 1967. године у Београду. Дипломирала је психологију на Филозофском факултету. Похађала је тренинге из групне психотерапије- психо драме, из системске породичне терапије алкохолизма, породичне системске терапије. Поседује и Интернационални сертификат Advanced diploma in systemic psychotherapy with families, couples and individuals, као и академску специјализацију из медијације – Факутета политичких наука.

Вера Деспотовић Станаревић рођена је 1967. године у Београду. Дипломирала је психологију на Филозофском факултету. Похађала је тренинге из групне психотерапије- психо драме, из системске породичне терапије алкохолизма, породичне системске терапије. Поседује и Интернационални сертификат Advanced diploma in systemic psychotherapy with families, couples and individuals, као и академску специјализацију из медијације – Факутета политичких наука.

Руководитељка је Саветовалишта за брак и породицу Градског центра за социјални рад у Београду. Специјалиста медијације, Породични и психодрама психотерапеут. Као члан Асоцијације медијатора Србије учествује у конципирању и извођењу основне обуке из медијације по Правилнику о програму обуке за посредника. Коаутор едукативног програма акредитованог код Министарства за рад и социјалну политику „Преговарање и медијација у социјалној заштити -унапређење вештина комуникације и разрешавање конфликта“.

Учествује као члан тима у реформском пројекту Министарства рада и социјалне политике, “Стандарди и организација у центрима за социјални рад“ у изради докумената „Медијација у области социјалне заштите“, о увођењу медијације као нове услуге у систем социјалне заштите. Чланица радне групе министарства Правде за израду Закона о медијацији. Чланица радне групе министарства рада и социјалне политике, за израду подзаконских аката Закона о социјалној заштити.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/vera-despotovic-stanarevic-beograd/">
back to top