Важно укључити жене у сектор безбедности

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истакла је важност укључивања жена у доношење одлука у области безбедности, наводећи да је у Министарству одбране и Војсци Србије забележен пораст броја жена у свим категоријама.

„Потребно је, пре свега, да поставимо нови стратешки оквир деловања, у виду усвајања предложеног Нацрта националног акционог плана за спровођење Резолуције 1325“, рекла је повереница на округлом столу о утицају Резолуције УН Жене, мир и безбедност на локалне заједнице који је организовао Београдски центар за безбедносну политику уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.

„Потребно је пружити подршку формирању локалних савета за безбедност у свим општинама у Србији, подстаћи њихову сарадњу са локалним органима унутрашњих послова и најзад, омогућити унапређивање капацитета, како би могли што ефикасније да поступају у оквирима својих надлежности у циљу унапређења нивоа безбедности на локалном нивоу.“

Она је истакла најзначајније теме којима се треба бавити, као што су сексуално и родно засновано насиље, насиље у породици, с акцентом на насиље над женама и старијим особама у руралним срединама, све врсте дискриминације на раду и пред органима јавне власти, нарушавања јавног реда и мира…

Мрежу организација цивилног друштва „Жене, мир и безбедност“ подржава Мисија ОЕБС-а, а заменик шефа Мисије у Србији Мајкл Ујехара предочио је да је ОЕБС 2016. подржао Владу Србије у изради Акционог плана до 2020. за спровођење Резолуције која предвиђа једнако учешће жена и потпуну укљученост у политике мира и безбедности.

Истраживачица у Београдском центру за безбедносну политику Маја Бјелош представила је Мрежу „Жене, мир и безбедност у Републици Србији“ која окупља 22 организације, академску заједницу и појединце и појединке који су заинтересовани за спровођење Резолуције 1325.

„Мрежа се окупља око заједничке визије о безбедним грађанкама и грађанима у безбедном и демократском друштву, а чланице Мреже Србију виде као уређену правну државу у којој је остварен висок квалитет живота, засновану на принципима владавине права, заштите људских и мањинских права, једнаком приступу правди, нултој толеранцији према насиљу и дискриминацији“, рекла је Бјелош.

О одузимању ватреног оружја учиниоцима насиља говорила је в.д. директорке Центра за истраживање јавних политика, а на тему родне димензије злочина и о сексуалном насиљу над женама говорила је Милица Костић, директорка правног програма Фонда за хуманитарно право. Модераторка округлог стола била је Зорана Антонијевић из Мисије ОЕБС-а у Србији.

zmb
Print Friendly, PDF & Email
back to top