Светски дан борбе против ХИВ-а/АИДС-a

И овај 1. децембар повод је за подсећање да је у Србији и даље присутна дискриминација особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом и да се социјална дистанца према овим нашим грађанима и грађанкама не смањује, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић наводећи да, нажалост ни ове године ситуација није другачија.

Број притужби на основу здравственог стања је на петом месту а међу њима је велики број оних који се управо односе на дискриминацију због ХИВ/АИДС. Дискриминаторно поступање према овим особама присутно је у различитим сферама друштвеног живота, почев од реакција околине и породице до сфере рада и запошлјавања, рекла је Јанковић.

Она је указала да постојеће студије показују да је сексуални живот младих људи високо ризичан, да су само спорадично информисани и едуковани о овој теми, и то углавном они који живе у великим градовима.

Повереница је нагласила да је неопходно предузети све расположиве мере како би се припадницима ове рањиве друштвене групе пружила једнака права на здравствену и социјалну заштиту, образовање, запослење и достојанствен живот. Не смемо дозволити да, због незнања и недоволјне информисаности, ове особе живе у страху, одбачене од околине, заклјучује повереница Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top