Родна равноправност у Србији и спречавање дискриминације над женама

Неопходно је свакодневно радити на елиминацији дискриминације, јер подаци говоре да су жене и даље изложене бројним видовима дискриминације и то најчешће на тржишту рада и приликом запошљавања, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на трибина “Родна равноправност у Србији и спречавање дискриминације над женама” у Скупштини Града Новог Сада.

Повереница је изјавила да је овогодишњи стратешки план институције Повереника за заштиту равноправности да се бави овим питањем на локалном нивоу и да ће обилазити велики број општина и градова широм Србије. Она је истакла да је један од циљева обиласка локалних самоуправа обука свих држаних службеника и службеница у погледу примене антидискриминационих прописа, јер се током праксе показало да у највећем броју случајева до дискриминације долази пред органима јавне власти.

“У току самог поступка се испоставило да није постојала намера органа јавне власти, пред којим се неко право остваривало, да се изврши дискриминација, већ је разлог за то најчешће било недовољно познавање андискриминационих прописа који су новијег даума јер је Закон о забрани дискриминације донет 2009. године”, објаснила је повереница.

Она је позвала грађанке Србије да чешће користе механизме заштите од дискриминације, јер Србија има добар правни оквир за достизање пуне равноправности, али је потребно радити више како би жене равномерно учествовале како у политичком, тако и у осталим сферама живота.

brankica j
Print Friendly, PDF & Email
back to top