САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД СТАРИЈИМА

Поводом 15. јуна, Међународног дана борбе против насиља над старијима, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истакла је да усамљеност, здравствено стање или зависност од туђе помоћи чине старије особе подложнијим ризику од злостављања, поготово када имамо у виду да насиље над старијима често остаје непримећено, због тога што их је срамота да га пријаве.

Она  је навела да су злостављању, у свим формама, више изложени старији који имају нижи ниво социјалних активности, који су функционално зависни, хронично болесни, старије особе са инвалидитетом, дијагностикованом деменцијом, као и да су старије жене такође под већим ризиком од злостављања.

На скупу “Злостављање старијих – да ли се препознаје?”, одржаном  поводом Међународног дана борбе насиља над старијима, повереница је истакла да број пријављених случаја насиља у порасту од када се о овом проблему више говори, али да то није циљ само по себи, већ је суштина да се насиље над старијима сведе на минимум.

Борба против сваког насиља, па и насиља над старијима, даје резултате само у благовременој, свеобухватној и системској сарадњи свих делова државног система, истакла је повереница и додала да ефикасна заштита и пуно поштовање права старијих треба да буду тема сталних едукација запослених у у систему социјалне и здравствене заштите, полиције и правосуђа, као и један од приоритета креатора јавних политика, чији је задатак да обезбеде све неопходне услове за достојанствен живот старијих особа. То подразумева и ширење позитивне слике о старењу и односу према старијима, њиховом огромном доприносу друштву и улози коју и данас имају, закључила је повереница.

На округлом столу  “Злостављање старијих – да ли се препознаје?” у организацији Црвеног крста Србије и уз партнерску подршку Повереника за заштиту равноправности, говорили су старији волонтери и волонтерке о искуству у раду са старијима, о различитим типовима насиља, тешкоћама и препрекама за њихово препознавање и пријављивање. Овај дијалог је једна од заједничких активности са циљем да се постигне већа укљученост старијих у питања која се тичу њих самих и који треба да допринесе бољем решавању проблема злостављања старијих , препознавању и пријављивању, да укаже на превентивно деловање и подстакне све активности које ће допринети  достојанственом старењу.

Print Friendly, PDF & Email
back to top