Саопштење поводом дана борбе против насиља над старијима

Поводом 15. јуна, Међународног дана борбе против насиља над старијима, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истиче да године не смеју да буду препрека за достојанствен и безбедан живот. Међутим, сведоци смо да је насиље над старијима присутно у нашем друштву, иако најчешће остаје сакривено у оквиру породице, док до јавности допире углавном путем медија, и то када поприми екстреман облик.

Резултати недавног истраживања Повереника за заштиту равноправности поводом успостављања индикатора, показују, поред осталог, да је скоро половини испитаних који имају 85 и више година, отежан приступ здравственим установама, а да се скоро трећина старијих од 75 година, суочава са баријерама приликом кретања улицом, коришћењем јавног превоза или јавних површина.

“Да би се старији заштитили од злостављања и насиља, веома је важна стална едукација запослених у систему социјалне и здравствене заштите,  полиције, правосудног система. Значајна је и улога цивилног сектора који посебну пажњу треба да посвети активностима за смањење социјалне искључености и изолације старијих особа, јер су то фактори ризика од насиља” наглашава повереница.

Кључни сегмент превенције насиља над старима, али и односа поштовања и разумевања, треба да буде образовни систем где ће се, поред осталог, млађе генерације одгајати у духу међугенерацијске солидарности и толеранције, закључује повереница Јанковић.

Повереник за заштиту равноправности
Print Friendly, PDF & Email
back to top