САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ПРЕПОРУКА EВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ

Европска комисија усвојила је Препоруке о стандардима за тела за равноправност како би осигурала независност и унапредила ефикасност националних тела за равноправност. Овом Препоруком одређују се  стандарди који се односе на мандат институција за равноправност,  уклјучујући ресурсе и одговарајућа овлашћења.

Национална тела за равноправност централни су елемент институционалног система за заштиту равноправности. То су јавне институције основане  широм Европе у складу са законодавством ЕУ ради промовисања равноправности и борбе против дискриминације и представљају прво место на које долазе жртве дискриминације.

„Дискриминацији нема места у Европској унији, због чега је неопходно обезбедити независност националним телима за равноправност, јер управо они представљају чуваре правде и једнаких могућности за све грађане и грађанке“, изјавила је европска комесарка за правосуђе, потрошаче и родну равноправност Вера Јурова. Према њеним речима, равноправност и начело недискриминације су кључне вредности Европске уније и од виталног су значаја за развој сваког друштва.

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поздравила је доношење ове Препоруке и оценила да то представља снажну основу за још ефикаснији рад институције, али и важан корак у циљу свеобухватне заштите од дискриминације свих грађана и грађанки Србије и унапређења равноправности у нашем друштву.

Доношење препорука Европске комисије предстаља признање значају рада тела за раравноправност и гаранцију да могу наставити да раде на унапређењу равноправности европских друштава.

Print Friendly, PDF & Email
back to top