Саопштење поводом Међународног дана девојчица

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић чeститa 11. oктoбaр, Meђунaрoдни дaн дeвojчицa, кojи сe oбeлeжaвa у циљу истицања права дeвojчица на рaвнoпрaвнoст.
Повереница наглашава да стереотипи о родним улогама утичу на девојчице и дечаке током одрастања, што се одражава на формирање њихове личности и квалитет живота у одраслом добу, од тога како треба да изгледају или којим спортом да се баве, па до тога коју ће школу уписати. Посебно је осетљив положај девојчица из угрожених друштвених група које су у повећаном ризику од раног напуштања школе услед недостатка адекватне подршке у окружењу, али и ступања у малолетнички брак или родно заснованог насиља.
Истичући да сва деца имају право на једнаке шансе, повереница напомиње да је образовање од најранијег узраста изузетно важно за превазилажење предрасуда о родним улогама и да кроз адекватно школовање девојчице и дечаци имају могућност да остваре своје потенцијале. Девојчицама се морају обезбедити једнаке могућности за васпитање, образовање и професионалну оријентацију на исти начин као и дечацима. Децу континуирано треба учити о штетности дискриминације и сваке врсте неједнакости, као и последицама које оваква понашања изазивају, јер без истинске равноправности нема ни развоја друштва, закључује повереница Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top