САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОПУНУ ЗАКОНА О ТРГОВИНИ

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић је, након обраћања Самосталног синдиката трговине Србије, уз подршку Савеза самосталних синдиката Србије, а у вези са забраном рада недељом и државним празницима у делатности трговине, упутила Министарству трговине, туризма и телекомуникација иницијативу за допуну Закона о трговини како би се пронашао простор за унапређење равноправности запослених у трговинској делатности.

У иницијативи се поред осталог наводи да би се допуном Закона о трговини кроз  прецизно дефинисање одговарајућих изузетака могло прописати правило да трговине не раде недељом и у дане државних и других празника.

Недеља се у традиционалној култури у Србији схвата као нерадни дан, дан одмора који је намењен јачању породичних и пријатељских веза. Увођење недеље као радног дана и у областима које нису од егзистенцијалног значаја последица су убрзаног начина живота и промена које су се десиле у последњој декади 20. века, а које су готово неопажено постале саставни део нашег живота.

Иницијатива је упућена с обзиром да највећи број запослених који ради надељом је у сектору трговине, где је запослено 200.000 радника, од чега су преко 70% жене. Запослени у трговини, у којој је организација радног времена таква да готово све трговине раде недељом, а слободан дан најчешће добијају током недеље. То ствара додатни проблем, имајући у виду да вртићи не раде викендом, па се јавља и проблем чувања деце. Ово се даље преноси на неодлучност за заснивање породице, што за Србију у којој је већ деценијама неповољна демографска ситуација, представља велики проблем, наводи повереница.

Она подсећа да је Законом о раду као изузетак од правила да се недељни одмор користи недељом, предвиђено да послодавац може одредити други дан за коришћење недељног одмора само ако природа посла и организација рада то захтева. С обзиром на природу делатности трговине на мало која је дефинисана као продаја робе и/или пружање услуга потрошачима ради задовољавања личних потреба или потреба домаћинства, требло би  размотрити насталу праксу да највећи број трговина ради недељом.

Повереница подсећа и да је Конвенцијом Међународне организације рада између осталог прописано да се раздобље недељног одмора мора, кад год је то могуће подударати са даном у недељи који је према традицији или обичајима те земље одређен као дан одмора.

Верујући да постоји простор за унапређење равноправности запослених у трговини, повереница очекује да ће Министарство, као овлашћени предлагач Закона о трговини  размотрити наведену иницијативу и предузети одговарајуће мере.

Print Friendly, PDF & Email
back to top