Izazovi i prilike za delotvornu zaštitu lјudskih prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na konferenciji “Pravosuđe u tranziciji na putu evropske integracije: izazovi i prilike za delotvornu zaštitu lјudskih prava” u okviru projekta „Jačanje obrazovnih aktivnosti i organizacionih kapaciteta Pravosudne akademije“ konzorcijuma koji predvodi Britiš Kansil.

Tema konferencije bila su pitanja dijaloga između nacionalnih sudova i Evropskog suda za lјudska prava, dijaloga između nacionalnih sudova različitih nadležnosti, izazova sa kojima se suočava srpsko pravosuđe u primeni Evropske konvencije o lјudskim pravima i o mehanizmima koji mogu pomoći u prevazilaženju tih izazova.

Konferenciji su prisustvovali sudije i sutkinje Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i viših sudova, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca na nivou republičkog javnog tužilaštva, apelacionih i viših tužilaštava, kao i drugi zainteresovani akteri.

Print Friendly, PDF & Email
back to top