VIŠE ŽENA NA MESTIMA ODLUČIVANJA REGIONALNI CILJ

Ceo region ali i Evropa suоčаvајu sе sa činjenicom da su, uprkos  naporima, žеnе suštinski оnеmоgućеnе dа učеstvuјu u оdlučivаnju, u istoj mеri kao muškаrci, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, na na konferenciji “Za više žena na mestima odlučivanja“, u organizaciji Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Pozivajući se na istraživanje Petersonovog instituta za međunarodnu ekonomiju gde je analiza više od 20.000 kompanija iz celog sveta pokazala da su od ukupno 16 liderskih veština, žene bolje u čak 13, poverenica je istakla da sve to i dalje  nije dovoljno da se savlada otpor  većem broju žena na mestima odlučivanja a koji je na lokalu najvidljiviji.

Konstatacijom da je u Srbiјi dоstа urаđеnо ali da mora još,  Janković kao rešenje vidi insustiranje na kvotama, koje su se pokazale kao dobar mehanizam . Obrazovanje je takođe jako važno, a to podrazumeva  obrazovan nastavni kadar , koji će znati da na adekvatan način objasni značaj jednakosti žena i muškaraca. Izuzetno  je važana i ženska solidarnost  koja treba da bude iznad političke lojalnosti, konkurencije ili prepreka, rekla je poverenica naglasivši da borba za istinsku rodnu ravnopravnost podrazumeva da se u nju moraju uključiti i muškarci.

Pored pune posvećenosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za  intenzivnije uključivanje žena u poltiku na lokalu  ona je ocenila da je  važno i veće učešće organizacija civilnog društva.Na konferenciji, koju je otvorila predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht govorili su i ambasdor Holandije Hendrik Gerit Kornelis, ekspertkinja iz Slovenije Sonja Lokar, kao i brojne gošće iz Hrvatske, BiH i Makedonije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top