Upozorenje povodom diskriminatornog oglasa za posao sajta Last Minute Ponude

Poverenica Brankica Janković osuđuje diskriminatorna pitanja u konkursu za nove saradnike internet sajta Last Minute Ponude, gde se od kandidata i kandidatkinja zahteva da navedu bračni status, kao i broj i starost dece. Poverenica podseća da su zahtevi za iznošenjem podataka o bračnom i porodičnom statusu prilikom zapošljavanja neopravdani, nedopustivi i zabranjeni, bez obzira na pol kandidata. Ne smemo zaboraviti da su žene češće diskriminisane u oblasti rada i zapošljavanja, a da pomenuti konkursni uslovi predstavljaju jedan od tipičnih i čestih primera diskriminacije na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa, naglasila je poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top