Tag: Zdravstvo

Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije V.d. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-519/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije V. d. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 11. juna 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju V. d, sa ciljem da utvrdi…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije D. v. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

del. br. 07-00-525/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije D. v. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 11. juna 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D. v, sa ciljem da…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije B.m. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-476/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije B. m. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 23. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju B. m, sa ciljem da utvrdi…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije A. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

del. br. 07-00-442/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c, protiv Stomatološke ordinacije A. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 25. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju A, sa ciljem da utvrdi da li ova…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije A. d. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-441/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije A. d. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 23. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju A. d, sa ciljem da utvrdi…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije A. d. v. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

del. br. 07-00-443/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije A. d. v. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 23. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju A. d. v, sa…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije D. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-457/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije D. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 24. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D, sa ciljem da utvrdi da li…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije D. a. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-465/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije D. a. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 25. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D. a, sa ciljem da utvrdi…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije D.z.b. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-472/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B., protiv Stomatološke ordinacije D. z. b. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 24. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D. z. b, sa ciljem…

Opširnije →
Pritužba organizacije A.s.c. protiv stomatološke ordinacije D. s. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-463/2013-02 datum: 20. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije D. s. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 23. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D. s, sa ciljem da utvrdi…

Opširnije →
back to top